Pahati

Assalamo alaikom warahmatullah....


mga taymanghod namu, mabaya hadja kami magpahati ha tungod sin blog natu pindahan natuh na in ngan niya pa Zambasulu, meaning: Zamboanga Basilan Sulu, yari ra in link niya urol man kamo:


damikkiyan mabaya da isab kami magpahati sin awn mga video duun nakaatach nasihat sin mga kaulamaan ta Yakan Tausug, yari in link niya: